tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
型格
談吐
魅力
氣質
人氣
6. 鄭文康
今日人氣排行: 第位
NO. 6:
暱稱:
出生日期:
出生地點: 香港
身高: cm
體重: kg
職業:
學歷:
國籍:
籍貫:
家庭成員:
星座:
生肖:
血型:
性格: Outgoing, Energetic, Talkative(外向, 有活力, 健談)
參選原因: 突破自己,挑戰自我,增加人生經驗
志願:
最滿意部位: Facial features (面部特徵)
最希望改善的部位: 沒有
精通語言:
專長:
備戰方法: 保持狀態,享受過程,平常心
難忘經歷: Mr. Hong Kong interview (香港先生面試)
童年夢想: Firefighting (當消防員)
未來大計: Obtain Bachelor of Mechanical Engineering (取得機械工程學士)
擇偶條件: 順其自然
嗜好:
口頭禪:
座右銘: Pain is temporary, Pride is forever(痛苦是短暫的,換來的榮耀卻是永恆的); If today was my last day(假如今天是我的最後一天)
最喜愛的歌曲:
最喜愛的人物: Mother, Grandmom (母親, 祖母)
最喜愛的食物:
最討厭的食物: Durian (榴蓮)
最喜愛的顏色:
最喜愛的動物:
最喜愛的電影或電視劇:
最想旅遊的地方: South Africa (南非)
最欣賞的香港成功男士 (原因): 李嘉誠 (華人首富,大慈善家,為香港帶來經濟繁榮)
最想合作的香港女藝人 (原因): 楊怡 (甜美笑容,演技進步and認同)
型男打氣團
我願意加入6. 鄭文康打氣團
現時打氣團人數: 61
推薦朋友成為打氣團
你咁有眼光,點可以唔同人分享,一於呼朋喚友一齊支持No.6。
立即輸入自己同朋友的電郵資料,等tvb.com幫你call齊老友加入打氣團。
(註︰所有資料僅供此項活動之用)
姓名
電郵
朋友電郵
可輸入最多5個電郵地址,並以 ; 號分隔。
請輸入識別碼: